Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed COVID-19, wirusami grypowymi / koronawirusem oraz bakteriami i grzybami obiektów budowlanych i pojazdów

Warunki

Gwarancja

6 miesięcy

W cenie oferty

Koszty uruchomienia

Dostawa

Do 1 miesiąca

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed COVID-19, wirusami grypowymi / koronawirusem oraz bakteriami i grzybami obiektów budowlanych i pojazdów

Szanowni Państwo!

W związku z rozwijającą się pandemią SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19
Przekazujemy poniżej dokument będący rekomendacją Państwowego Zakładu Higieny do Głównego inspektora Sanitarnego dotyczący właściwej higieny zabezpieczanych pomieszczeń oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w dobie pandemii SARS-CoV-2.
Pragniemy Państwa poinformować, ze oferowany przez nas preparat CLIMA-TE DECONT jako jedyny posiada certyfikat biobójczości wobec patogennych wirusów, bakterii i grzybów jako preparat o przedłużonym czasie działania.
Uwaga: to nie jest środek do mycia!
Uprzejmie też informujemy, że w oparciu o te preparaty wykonujemy usługi dezynfekcyjne pomieszczeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz oferujemy przeszkolenie grup serwisowych u odbiorców wraz z ofertą kompletnego systemu do dezynfekcji.
Posiadamy niezbędne atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz pozwolenia na obrót produktem biobójczym Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ważne na terenie Polski i Unii Europejskiej.
Preparat ten jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt, a jednocześnie skuteczny przy zwalczaniu szkodliwych wirusów, grzybów i bakterii. Działa wielokierunkowo, bo nie tylko niszczy istniejące mikroorganizmy, ale również zapobiega ich namnażaniu, tworząc aktywną mikro powłokę która stanowi barierę ochronną przed drobnoustrojami i ich formami przetrwalnikowymi. W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o pilny kontakt Z wyrazami szacunku
mgr inż. Czesław Rolla
Przedstawiciel Handlowy
DECONT Sp/ z o.o.
Tel. +48 666 048 421
Fax +48 81 478 5005
Email: biuro@regionpulawski.pl
 
CENTRUM EKOLOGII I PROMOCJI GOSPODARCZEJ
tel. +48 666 048 421
fax +48 81 478 5005
email: goalgier@gmail.com
WhatsApp: +48 666 048 421
Viber: +48 666 048 421
JusTalk: +48 666 048 421
Skype: czeslawrolla
  http://negoce.org/
 
Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej jest polską firmą, będącą Instytucją Otoczenia Biznesu i wspierającą inne polskie firmy w promocji na rynku algierskim. Organizuje wyjazdy na targi, misje, konferencje polskich firm w Algierii , wspiera je w nawiązaniu kontaktów oraz w negocjacjach z partnerami algierskimi, realizuje wiele programów promocji na rynku algierskim, związanych z transferem polskich produktów i technologii do Algierii. Jednocześnie organizuje i logistycznie zabezpiecza wyjazdy firm algierskich na rozmowy handlowe w Polsce. Jest Koordynatorem polsko-algierskiego Klastra Transferu Technologii. Działania firmy wielokrotnie były i są wspierane przez Ministerstwo Rozwoju i agencje rządowe.
 

Ochrona biologiczna przed pandemią SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19, spowodowaną wirusami /koronawirusem/ oraz zmutowanymi bakteriami i grzybami

- budynków, hoteli, szpitali, szkół, galerii handlowych, lotnisk, firm, zakładów produkcyjnych, pojazdów itp.

 

W oparciu o opracowane w Polsce na bazie kompleksu polimerowo-srebrowego preparaty CLIMA-TE DECONT, wykonujemy usługi dezynfekcyjne w zakresie zabezpieczania i długotrwałej ochrona przed wirusami i mutującymi bakteriami powodującymi powikłania i chorobę COVID-19 wszelkich obiektów budowlanych - biurowych, administracyjnych, produkcyjnych , przechowalni i magazynów, punktów dostawy, sprzedaży i odbioru itp.

 

Ochrona przed wirusami grypowymi / koronawirusem oraz bakteriami i grzybami

jest oparta na zastosowaniu specjalnych wirusobójczych preparatów nanotechnologicznych, posiadających niezbędne atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz pozwolenia na obrót produktem biobójczym Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ważne na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Preparatami tymi zamgławia się pomieszczenia biurowe, administracyjne, produkcyjne, kabiny i nadwozia wszelkich pojazdów, można też napylać preparaty na filtry wewnętrzne i zewnętrzne oraz na wymienniki, rury, osłony i inne części wewnętrzne urządzeń i stacji wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych.

W efekcie bakteriobójcze cząsteczki preparatów nanotechnologicznych osadzają się na ściankach i częściach wewnętrznych oraz na filtrach systemów wentylacji czy klimatyzacji, unieszkodliwiając wirusy i bakterie podczas ich przepływania wraz z powietrzem i filtrowania w urządzeniach czy centralach klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych.

Jednocześnie wraz z powietrzem, cząsteczki nanotechnologiczne preparatów bakteriobójczych są propagowane w pomieszczeniach budowlanych czy w pojazdach, gdzie osadzają się na ścianach, oknach, podłogach, meblach, wyposażeniu tych obiektów, powodując trwającą od 3 do 6 miesięcy stałą ochronę tych obiektów i przebywających czy pracujących w nich ludzi przed wirusami i bakteriami.

Eliminują w ten sposób nie tylko wirusy grypy, czy koronawirusa, ale również wszelkie inne wirusy i bakterie z następujących grup:

Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

ATESTY, CERTYFIKATY I POZWOLENIA SĄ WAŻNE NA TERENIE POLSKI i UNII EUROPEJSKIEJ

Preparaty są dostarczane w opakowaniach:

- w aerozolu 100 ml i 150 ml (opakowania metalowe)

- w płynie 1l i 5 l (opakowania plastikowe)

                                       

Pistolet do spryskiwania preparatem filtrów i systemów klimatyzacyjnych

Pojemniki preparatu w aerozolu są w opakowaniach

- dla domu 150 ml 

- dla samochodu 100 ml

       

JAK TO DZIAŁA?

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

 

Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami    

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

     

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Zabezpieczanie i długotrwała ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami obiektów budowlanych

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami  

Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

 

  Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

    Ochrona przed wirusami grypowymi / koronowirusem oraz bakteriami i grzybami

Ochrona przed wirusami i bakteriami obiektów budowlanych

 

System prac

jedna zmiana

Moc

-3 (kW/h)

Szkolenie

wymagane