Wiatrakowiec - samolot i śmigłowiec jednocześnie

Warunki

Gwarancja

24 miesiące

W cenie oferty

Koszty uruchomienia

Dostawa

Do 6 miesięcy

Nowoczesne i ekonomiczne rozwiązania dla transportu lotniczego, możliwości zastosowania w rolnictwie, policji i służbach specjalnych, ochronie granic, hotelarstwie i turystyce, fotografice lotniczej, prowadzeniu badań z powietrza i wielu innych dziedzinach gospodarki narodowej.

Technical data RST
Cockpit Dimensions 1,25 m (49.21 in)
Overall width 2,2 m (86.62 in)
Length (airframe) 4,9 m (192.91 in)
Height 2,8 m (110.24 in)
Wheel Diameter 350 mm (13.78 in)
Empty weight (depending on the configuration) 285 kg-350kg
Max Payload 330 kg (521 lb)
Max Take-off Weight (1) 600 kg (1234,6 lb)
Powerplant CA 912 ULT (RST)
Configuration 4 flat cylinders 4T
Power 135hp
Starter Electric
Intake 2 Carbs + turbo
Static Thrust 280 kg (617.29 lb)
Fuel Capacity 84 liters
Proppeler Kaspar KA-2/3
Diameter 1740 mm (68.5in)
Rotor Trendak & Son aluminium
Diameter 8,4 m (27 ft)/ 8,6 m (28 ft)/ 8,8 m (29 ft)
Rotor Surface Area 55.38 m2 / 58 m2 / 60 m2
Performance
Minimum speed 50 km/h (31 mph)
Cruise speed (75%) 130 km/h (87 mph)
Maximum speed 170 km/h (109 mph)
Vne 210 km/h (130 mph)
Rate of climb 4,1 m/s (800 ft/min)
Glide Ratio 3/1
Minimum distance T.O. (4) 150 m (492 ft)
Minimum distance landing 0 – 5 m (0 – 48 ft)
Operational ceiling 4000 m (13120 ft)
Cruise fuel consumption 20 – 25 l/h
Endurance in hours 3,5 h
Theoretical maximum range 450 km (280 miles)
 
DANE TECHNICZNE RST
Wymiary kokpitu 1,25 m (49.21 in)
Szerokość 2,2 m (86.62 in)
Długość 4,9 m (192.91 in)
Wysokość 2,8 m (110.24 in)
Średnica koła 350 mm (13.78 in)
Waga (w zależności od konfiguracji) 285 kg-350kg
Maksymalna ładowność 330 kg (727,5 lb)
Maksymalna masa startowa 600 kg (1322,8 lb)
Silnik CA 912 ULT (RST)
Konfiguracja 4 flat cylinders 4T
Moc 135hp
Starter Electric
Wloty powietrza 2 gaźniki + turbo
Naciąg statyczny 280 kg (617.29 lb)
Pojemność baków paliwa 84 litrów
Śmigło Kaspar KA-2/3
Średnica śmigła 1740 mm (68.5in)
Wirnik Trendak & Son aluminium
Średnica wirnika 8,4 m (27 ft)/ 8,6 m (28 ft)/ 8,8 m (29 ft)
Powierzchnia wirnika 55.38 m2 / 58 m2 / 60 m2
OSIĄGI
Minimalna prędkość 50 km/h (31 mph)
Prędkość przelotowa (75%) 130 km/h (87 mph)
Maksymalna prędkość 170 km/h (109 mph)
Prędkość nieprzekraczalna 210 km/h (130 mph)
Szybkość wznoszenia 4,1 m/s (800 ft/min)
Doskonałość 3/1
Minimalna długość rozbiegu 150 m (328 ft)
Minimalna długość dobiegu 0 – 15 m (0 – 48 ft)
Pułap 4000 m (13120 ft)
Zużycie paliwa 20 – 25 l/h
Długotrwałość lotu 3,5 h
Maksymalny teoretyczny zasięg 450 km (280 miles)

System prac

jedna zmiana

Szkolenie

wymagane