Technologie transportu, dozowania, mieszania - Systemy produkcji i transportu betonu - Instalacje do przerobu odpadów i utylizacji osadów

Warunki

Gwarancja

24 miesiące

W cenie oferty

Przeszkolenie załogi

Dostawa

Do 6 miesięcy

Technologie transportu, dozowania, mieszania - Systemy produkcji i transportu betonu - Instalacje do przerobu odpadów i utylizacji osadów

 

Technologie transportu, dozowania, mieszania oraz składowania materiałów pylistych i masowych.

   

Systemy produkcji i transportu betonu oraz mas na podbudowy drogowe.

   

Instalacje do przerobu odpadów i utylizacji osadów.

           

System prac

jedna zmiana

Szkolenie

wymagane