Stacjonarne systemy odbioru mleka

Warunki

Gwarancja

24 miesiące

W cenie oferty

Przeszkolenie załogi

Dostawa

Do 6 miesięcy

Stacjonarne systemy odbioru mleka instalowane są w mleczarniach i pozwalają na szybki i sterylny rozładunek mleka z autocystern.

 

System jest przystosowany do mycia w układzie CIP i może być zainstalowany w dowolnym układzie na odbiorze mleka.

System prac

jedna zmiana

Szkolenie

wymagane