Ekologiczny program oczyszczania i uzdatniania wody

Warunki

Gwarancja

6 miesięcy

W cenie oferty

Przeszkolenie załogi

Dostawa

Do 1 miesiąca

Ecological program for water purification from all pollution and waste, addressed to the petrochemical industry - food industry - car wash - hotels -restauracji - washing yachts and ships - as a means of anti-odorous - and many others    

System prac

jedna zmiana

Szkolenie

wymagane