Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Hodowli, Przetwórstwa SIPSA - FILAHA w Algierze, Algieria. Od 7 do 10 października 2019. Ponad 25 000 specjalistów z całego świata.

Warunki

Gwarancja

36 miesięcy

W cenie oferty

Koszty uruchomienia

Dostawa

Do 8 miesięcy

 

Szanowni Państwo,

 
Nawiązując do uprzednio przesyłanych informacji o Algierii, zapraszamy Państwa do udziału w targach SIPSA-FILAHA 2019, Algier, Algieria.
Są to największe targi rolnictwa, hodowli i przetwórstwa w Północnej Afryce, które odbędą się w Algierii, w dniach od 7 do 10 października 2019 roku.
 
Algieria, poprzez swoje położenie w centralnej części Afryki Północnej, staje się dla polskich firm szeroka bramą pozwalającą na swobodny dostęp do innych krajów całego regionu regionu Afryki Północnej i Środkowej, a zwłaszcza do krajów muzułmańskich - o podobnym języku arabskim, kulturze i zwyczajach.
 
Jest to kraj ponad cztery i pół  raza większy od Francji, niezwykle bogaty w gaz ziemny i ropę naftową (10 miejsce w świecie) oraz bogate złoża złota, diamentów, uran, rudy żelaza, fosforytów, cynku, ołowiu, miedzi.
 
Niewykorzystanym bogactwem jest potencjał kraju w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, krajowa produkcja rolna pokrywa zaledwie od 30 do 50 % zapotrzebowania potrzeb ludności (ponad 41 mln.).
W Algierii jest ponad milion gospodarstw rolnych, zajmujących 8,5 mln ha gruntów ornych, z tego sadownictwo zajmuje 41%, warzywnictwo 26%, a na pozostałych 33% są uprawiane głównie zboża.
 
Podziemne zasoby słodkiej wody pozwalają na dalsze znaczące zwiększenie areałów gruntów uprawnych, dlatego też Algieria, podobnie jak Polska, mogłaby się stać poważnym eksporterem żywności w całym regionie.
 
Warunkiem niezbędnym jest zapewnienie transferu technologii w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym z takich krajów jak Polska, który pozwoli na nie tylko na zwiększenie powierzchni gruntów ornych, ale również na ich właściwe zagospodarowanie w oparciu o nowe czy udoskonalone odmiany zbóż czy roślin, nowe technologie w warzywnictwie i sadownictwie, hodowli,wsparte nowoczesnymi innowacyjnymi maszynami czy urządzeniami.
 
W najbliższych latach rynek maszyn i urządzeń rolniczych będzie się bardzo intensywnie rozwijał w Algierii, będą tez niezbędne wszelkie maszyny, urządzenia. linie produkcyjne, które będą mogły te wielkie ilości produktów rolnych przechować, przetworzyć, zapakować, przetransportować i przygotować do sprzedaży.
 
W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w Targach SIPSA-FILAHA 2019
 
Udzielamy wszelkich informacji dotyczących targów SIPSA-FILAHA w Algierii,  zainteresowanym udziałem w Targach firmom przesyłamy warunki uczestnictwa w targach SIPSA-FILAHA 2019  oraz film z zeszłorocznych targów w Algierze.
 
Jako Biuro Organizacyjne w Polsce Targów SIPSA-FILAHA, wspieramy i przygotowujemy logistycznie i organizacyjnie wyjazd polskich firm na targi SIPSA-FILAHA 2019 w Algierze.
Istnieje możliwość skorzystania z udziału we wspólnym stoisku polskich firm połączonym z rezerwacjami noclegów, transportu w Algierii, tłumaczy, zawiadomieniem potencjalnych kontrahentów i zaproszeniem ich na stoisko targowe i wszelką inną pomocą techniczną i merytoryczną podczas pobytu w Algierii.
 
Firmy zainteresowane współpracą nie tylko na algierskim rynku, zapraszamy do korzystania z możliwości Międzynarodowego Systemu Transferu Technologii, Maszyn i Urządzeń MSTTMP, więcej informacji w linku:
http://negoce.org/kategoria/abc-jak-dziala-portal/
 
Zainteresowane udziałem w Targach SIPSA-FILAHA firmy prosimy o kontakt na:
Biuro Organizacyjne SIPSA-FILAHA w POLSCE:
 
CENTRUM EKOLOGII I PROMOCJI GOSPODARCZEJ   
 tel. +48 666 048 421   
email: goalgier@gmail.com
WhatsApp: +48 666 048 421                                                                                 
Viber: +48 666 048 421   
JusTalk: +48 666 048 421                                                    
Skype: czeslawrolla
http://negoce.org/

 

System prac

jedna zmiana

Szkolenie

wymagane