MASKA ANTYWIRUSOWA MEDYCZNA NA KORONAWIRUS COVID-19

MASQUE ANTI-VIRUS MÉDICAL POUR VIRUS DE LA COURONNE COVID-19

Warunki

Gwarancja

6 miesięcy

W cenie oferty

Przeszkolenie załogi

Dostawa

Do 1 miesiąca

MASKA ANTYWIRUSOWA MEDYCZNA NA KORONAWIRUS COVID-19  

MASKA ANTYWIRUSOWA MEDYCZNA NA KORONAWIRUS COVID-19

 

PRZEZNACZENIE

MASKA ANTYWIRUSOWA MEDYCZNA NA KORONAWIRUS COVID-19 
przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed wirusami oraz  aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≤0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Przykładowe zastosowanie: duże stężenie wirusów pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne. SPOSÓB DZIAŁANIA
| MASKA ANTYWIRUSOWA MEDYCZNA NA KORONAWIRUS COVID-1
  zbudowana jest w głównej mierze z części twarzowej wykonanej z materiału filtrującego i akcesoriów pomocniczych w zależności od modelu półmaski, takich jak taśmy nagłowne, zawór wydechowy czy uchwyty mocujące taśmy. Powietrze wdychane z otoczenia przechodzi przez materiał filtracyjny, gdzie jest oczyszczane. Powietrze wydychane usuwane jest na zewnątrz przez materiał części twarzowej (dla półmasek bez zaworu wydechowego) lub przez zawór wydechowy umieszczony w czaszy oraz część twarzową półmaski (dla półmasek z zaworem wydechowym) . Czasza półmaski podczas użytkowania winna ściśle przylegać do twarzy.  

CHARAKTERYSTYKA

MASKA ANTYWIRUSOWA MEDYCZNA NA KORONAWIRUS COVID-19  składa się z: • wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen • zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa; • zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego; • taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie; • mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego; • wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania. Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

WYMAGANIA MASKA ANTYWIRUSOWA MEDYCZNA NA KORONAWIRUS COVID-19

  są zgodne z: • europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”; • przepisami dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej, wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 259, poz. 2173) zastępującego z dnia 31 marca 2003 roku  

System prac

jedna zmiana

Szkolenie

wymagane