Produkcja drobiu wylęgowego produkcja paszy hodowla brojlerów i stad hodowlanych ubój brojlerów rozbiór  przetwarzanie w celu dystrybucji

Warunki

Gwarancja

6 miesięcy

W cenie oferty

Koszty uruchomienia

Dostawa

Do 1 miesiąca

Produkcja drobiu wylęgowego produkcja paszy hodowla brojlerów i stad hodowlanych ubój brojlerów rozbiór  przetwarzanie w celu dystrybucji

Produkcja drobiu wylęgowego produkcja paszy hodowla brojlerów i stad hodowlanych ubój brojlerów rozbiór  przetwarzanie w celu dystrybucji

 
Naszym silnym atutem jest pełna integracja produkcji począwszy od wylęgu drobiu, poprzez produkcję pasz, hodowlę brojlerów i stad zarodowych, ubój brojlerów, ich rozbiór i przetwórstwo po dystrybucję.
Naszym celem jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości mięsa kurczęcego o wybitnych walorach smakowych.
Produkcja odbywa się pod stałym nadzorem weterynaryjnym i jakościowym, a pełna integracja poszczególnych etapów produkcji, począwszy od jaja, poprzez produkcję paszy i hodowlę, na nowoczesnym procesie ubojowym skończywszy, pozwala na stałą kontrolę procesu wytwarzania mięsa.
    Kompania Drobiarska    

PisklętaPisklęta

PaszePasze

HodowlaHodowla

Mięso i przetworyMięso i przetwory

   

nasze przepisy gwarancja jakości

 

System prac

jedna zmiana

Szkolenie

wymagane