Inwestycje w Algierii - Narodowa Agencja Rozwoju Inwestycji w Algierii - ANDI - pomoc finansowa i rzeczowa dla inwestycji zagranicznych w Algierii, zwolnienia finansowe, pomoc w znalezieniu terenów inwestycyjnych, w pozyskaniu partnerów

Inwestycje w Algierii - Narodowa Agencja Rozwoju Inwestycji w Algierii - ANDI  

Inwestycje w Algierii - Narodowa Agencja Rozwoju Inwestycji w Algierii - ANDI

 

Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej udziela pomocy firmom polskim zainteresowanym inwestycjami w Algierii poprzez:

 
 • pozyskanie partnerów algierskich do wspólnych inwestycji polsko-algierskich
 • uzyskanie pomocy w zakresie pozyskania gruntów pod inwestycje w Algierii
 • uzyskanie pomocy finansowej od instytucji algierskich na polsko-algierskie inwestycje
 • uzyskanie pomocy rzeczowej i doradczej w Algierii
 • obsługę misji rozpoznawczych w celach inwestycyjnych w Algierii

Zainteresowane firmy prosimy o bezpośredni kontakt w Polsce:

tel. +48 666 048, +48 729 886 320

e-mail: goalgier@gmail.com.pl

 

Konferencja Polsko-Algierska w Algierze, Prezentacja Potencjału Algierii - październik 2015 roku

 

Pozycja geostrategiczna Algierii

 • 39,5 mln mieszkańców 2 381 741 km2
 • 1622 km linii brzegowej
 • 9  kraj na świecie
 • największy kraj w Afryce
                       

Algieria to duży i wypłacalny rynek

Posiada:

 • Doskonałe wskaźniki makroekonomiczne
 • Ponad 220,66 mld USD produktu krajowego brutto
 • Ponad 194 mld USD rezerw walutowych
 • Ponad 66 miliardów USD w eksporcie
 • Mniej niż 3 mld USD zadłużenia zagranicznego
 • Prawie 6000 USD dochodu na mieszkańca
 • Tempo wzrostu 3,5%
 • Stawka wzrostu prognozowana 7%  horyzont 2023
                       

Bogate zasoby naturalne

Ropa naftowa i gaz  
 • 15. miejsce w rezerwach świat ropy (45 miliardów ton ekwiwalentu ropy naftowej tylko dla udokumentowanych rezerw)
 • 18. miejsce jako producent oleju na świecie
 • 12. eksporter ropy naftowej na świecie
 • 7 miejsce na świecie w rezerwach gazu (materiał ze sprawdzonych zasobów)
 • 5. producent i 3. eksporter gazu na świecie
 • 3. dostawca w Unii Europejski w gazie ziemnym
 • 4. dostawca energii do Unii Europejskiej
 • 4. potęga ekonomiczna w świecie arabskim

Inne zasoby

 • trzeci co do wielkości posiadacz rezerw złota w region MENA, po Arabii Saudyjskiej i Libanie
 • bogactwa mineralne: fosforan, cynk, żelazo, złoto, uran, wolfram, kaolin, krzem itp.
 • 3000 godzin słonecznych na rok

4. potęga ekonomiczna w świecie arabskim

                         

Koszty - korzystne czynniki produkcji (orientacyjne)

Wynagrodzenie :

 • Sektor publiczny: 180 do 750 €
 • Sektor prywatny: 180 do 900 €
 • Płaca minimalna: 180 €

Energia:

 • Gaz ziemny: 0,18 do 0,37 €
 • Benzyna super: 0,23 €/L
 • Olej napędowy : 0,137 €/L
 • Elektryczność: 2 do 3,2 €/kWh
                       

Algieria to ogromny rynek i wielkie potrzeby liczone w miliardach USD

   
 • pojazdy do przewozu osób i towary, transport lądowy, lotniczy i morski, aparatura energetyczna i elektryczna, urządzenia telekomunikacyjne   ...      19,62 miliardów USD
 • materiały przemysłowe i budowlane, oleje naftowe i dla przemysłu spożywczego, konstrukcje takie jak żelazne pręty lub płyty, taśmy, blachy stalowe, rury i przewody, drewno i wyroby z drewna    ...  17,62 miliardów USD
 • artykuły spożywcze - mleko w proszku, pszenica, kawa, cukier, mięso, rośliny strączkowe itp.   ...    11,01 miliardów USD
 • nieżywnościowe dobra konsumpcyjne - samochody osobowe, części zamienne i akcesoria samochodowe, leki, produkty farmaceutyczne, pneumatyczne  itp.  …   10,33  miliardów USD
                       

Program rozwoju 2015 - 2019

Program inwestycyjny 262 mld USD

 • Zarządzanie, konserwacja i rozbudowa infrastruktury: autostrady, drogi, transport lądowy, portowy i morski, lotniska i cywilny transport lotniczy itp. rozwój terytorialny: tworzenie zintegrowanych biegunów rozwój gospodarczy, dalsza realizacja rozwoju miast, nowości, rozwój technopoli, rozwój działań związanych ze zintegrowanym zarządzaniem dla ochrony środowisko itp.
 • Rozwój człowieka: rozwój i modernizacja krajowego system edukacji, szkolnictwa wyższego, badania naukowe i szkolenia zawodowe, kontynuacja programu budownictwa mieszkaniowego, jakościowe i ilościowe wzmocnienie opieki i zdrowie obywateli.
 • Wsparcie inwestycyjne produkcji krajowej i lokalne w sektorach priorytetowych: Przemysł, TIK, Rolnictwo,Turystyka, Inwestycje celowane: projekty sektorowe publiczne, prywatne krajowe i zagraniczne, Podjęte działania: zmiana kodeksu inwestycje, reorganizacja sektora publiczne, ułatwienie czynności inwestowania, w szczególności poprzez uproszczenie procedury.
 • Cele: stopa wzrostu na poziomie 7% do 2019 r., dywersyfikacja produkcji krajowej;  redukcje w imporcie, rozwój i dywersyfikacja eksportu nie-węglowodorów, rozwój lokalnych zasobów
                 

Zasady i fundamenty działania w Algierii

 • Zasada deklaratywna stosowania europejskich standardów etyki biznesu , Zasada niedyskryminacji inwestorów, Zasada nie  działania prawa wstecz, Prawo do odwołania (administracyjne i sądownicze)
 • Gwarancje i zabezpieczenia inwestycji w Algierii - Gwarancja transferu zainwestowanego kapitału i wynikającego z tego dochodu, Ochrona przed rekwizycjami administracyjnymi
 • Podpisanie wielu umów dwustronnych dotyczących ochrony inwestycji zagranicznych w tym - 48 umów motywacyjnych i ochronnych - 27 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Przestrzeganie różnych konwencji międzynarodowych w zakresie gwarancji i ochrony inwestycji - Możliwość odwołania się do arbitrażu międzynarodowego, Ratyfikacja Konwencji o rozstrzyganiu sporów dotyczących inwestycje między państwami a obywatelami innych państw (konwencja z ICSID), Ratyfikacja Konwencji nowojorskiej z 1958 r. o wykonywaniu orzeczeń w arbitrażu międzynarodowym
 • Zachęty inwestycyjne
                 

Pomoce i zachęty do inwestowania w Algierii

 • Tryb ogólny: dla bieżących inwestycji w produkcję towarów i/lub usług
 • Tryb wyjątkowy dla:
  - inwestycji na terenach przeznaczonych do zagospodarowania
  - inwestycji będących w  interesie narodowym (na podstawie umowy inwestycyjnej)
 • Znaczące korzyści podatkowe i para - fiskalne, które mogą dotyczyć do 10 lat zwolnienia od podatków i opłat, w zależności od lokalizacji i znaczenie projektu ( dotyczy podatków i opłat VAT, DD, DM, DC, IBS, TAP, TF).
 • Finansowanie - Pomoc w zakresie finansowania (dostęp do finansowania), dotacje na spłatę odsetek, gwarancje kredytowe itp. obnizka czynszów itp. 
 • Wsparcie dostępu do gruntów  -  formuła over-the-counter, vis-à-vis, obniżka czynszów itp.  
                   

Strategiczne sektory przemysłowe

 1. Stal i metalurgia,
 2. Spoiwa hydrauliczne,
 3. Elektryka i sprzęt AGD,
 4. Chemia przemysłowa, farmaceutyki
 5. Mechaniczne i motoryzacyjne,
 6. Aeronautyka,
 7. Budowa i remonty statków,
 8. Zaawansowane technologie,
 9. Przemysł spożywczy,
 10. Tekstylia i odzież,
 11. Skóra i wyroby pochodne,
 12. Przemysł drzewny i meblarski

Dodatkowe zachęty

 • Zwolnienie IBS, IRG i TAP (05 lat)
 • Premia w wysokości 3% oprocentowania
                       

  Założenie spółki partnerskiej /partnerstwa w Algierii

 1. Podpisanie umowy o partnerskiej z jednym lub kilkoma inwestorami  Algierii jako:
 • Spółka prywatna/prywatna
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Partnerstwo publiczno-publiczne
      2. Utworzenie spółki na prawie algierskim
               

Utworzenie przedsiębiorstwa i podstawowe formalności

 
 1. Deklaracja o wspólnej inwestycji - procedury, które można
  zrealizować online - 24 godz.
 2. Rejestracja statutów i umów przed notariuszem - od 7 do 1`5 dni
 3. Rejestracja w Centrum Krajowego Rejestru Handlowego
  CNRC - można zrealizować online do 24 godz.
 4. Uzyskanie numeru identyfikacji finansowej NIF - można
  zrealizować online do 48 godz.
                       

   

Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej udziela pomocy firmom polskim zainteresowanym inwestycjami w Algierii poprzez:

 
 • pozyskanie partnerów algierskich do wspólnych inwestycji polsko-algierskich
 • uzyskanie pomocy w zakresie pozyskania gruntów pod inwestycje w Algierii
 • uzyskanie pomocy finansowej od instytucji algierskich na polsko-algierskie inwestycje
 • uzyskanie pomocy rzeczowej i doradczej w Algierii
 • obsługę misji rozpoznawczych w celach inwestycyjnych w Algierii

Zainteresowane firmy prosimy o bezpośredni kontakt w Polsce:

tel. +48 666 048, +48 729 886 320

e-mail: goalgier@gmail.com.pl