Straż Pożarna

Kontener Sanitarny

Kontener Sanitarny   Kontener Sanitarny   przeznaczony jest do wykorzystania jako autonomiczne zaplecze sanitarne w warunkach terenowych. Kontener jest podzielony na 3 przedziały: umywalni z trzema kabinami prysznicowymi, czterema umywalkami, przebieralnią dwóch toalet techniczny z wyposażeniem ruchomym i infrastrukturą techniczną zamontowana na stałe Kontener wyposażony jest w: instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej z podgrzewaczem […]

Pokaż ofertę
Trenażery - gaszenie pożarów i prądów gaśniczych

Trenażery – gaszenie pożarów i prądów gaśniczych Trenażery – gaszenie pożarów i prądów gaśniczych w obiektach wewnętrznych, pojazdów, kontenerów z materiałami palnymi i łatwopalnymi, silników samolotów, zbiorników LPG. Ratownictwo techniczne i uwalnianie uwiezionych osób w wypadkach komunikacyjnych.            

Pokaż ofertę
Katamaran ratowniczy

Katamaran ratowniczy   wraz z pełnym wyposażeniem do ratowania osób znajdujących się w wodzie.   W wyposażeniu standardowym znajduje się:   suchy kombinezon dla ratownika, silnik 5 KM, pas asekuracyjny gwarantujący wyjecie poszkodowanego przez 1 osobę, wiosła, bosak, rzutka ratownicza, worek z 80 m liny, kolce lodowe, dwa światła ostrzegawcze niebieskie, biała pława świetlna.   […]

Pokaż ofertę
Trenażer Przeciwpożarowy Nieszczelności Rurociągu Gazowego

Trenażer Przeciwpożarowy Nieszczelności Rurociągu Gazowego Trenażer Przeciwpożarowy Nieszczelności Rurociągu Gazowego to komplet urządzeń symulujących wycieki gazu z rurociągu gazowego i przedstawiających metody i sposoby postępowania w przypadkach takich awarii, w zależności od miejsca w którym wystąpiło uszkodzenie linii.

Pokaż ofertę
Mobilny Trenażer Wąskich Przejść

Mobilny Trenażer Wąskich Przejść to urządzenie szkoleniowe umożliwiające naukę poruszania się i doskonalenia umiejętności oraz procedur w trakcie pracy ratownika w pomieszczeniach o bardzo ograniczonej powierzchni. Szkolenie odbywa się w warunkach ograniczonej widoczności, zadymienia oraz podwyższonej temperatury obrazują wiernie warunki rzeczywistej akcji.      

Pokaż ofertę
Symulatory przeciwpożarowe na bazie naczep z rozsuwanymi ścianami

Symulatory przeciwpożarowe na bazie naczep z rozsuwanymi ścianami pozwalają na pełną mobilność zestawu oraz ergonomiczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Naczepy skonstruowane są w taki sposób, aby podczas ćwiczeń w jak najwierniejszy sposób odwzorować rzeczywiste warunki. Maksymalizacja powierzchni treningowej za pomocą wysuwanej na 11 m długości ściany pozwala na znaczące zwiększenie pomieszczeń treningowych.   Całą powierzchnia dachu […]

Pokaż ofertę
Mobilny Symulator Jazdy

Mobilny Symulator Jazdy służy do szkolenia i kwalifikacji wstępnej dla przyszłych kierowców zawodowych oraz doskonalenia techniki, taktyki i ekonomiki jazdy kierowców zawodowych. Symulator umożliwia symulowanie jazdy ciężarówką oraz autobusem, wrażenia realnej jazdy dzięki ruchomej platformie o sześciu stopniach swobody (umożliwia zmianę położenia kabiny symulatora wzdłuż i wokół osi podłużnej, poprzecznej i pionowej). Przez odpowiednie nagłośnienie […]

Pokaż ofertę
Mobilny System Pozoracji Pożaru

Mobilny System Pozoracji Pożaru jest to symulator przeznaczony do doskonalenia umiejętności gaszenia pożarów grup A, B i C z zastosowaniem wody, piany i CO2 w sytuacjach zainicjowania pożaru w różnej konfiguracji w zależności od rodzaju zamontowanej nadstawki. Trenażer w formie przewoźnej platformy z palnikami ogniowymi umożliwiający stworzenie poduszki powietrznej i montaż róóóóżnych nadstawek. Warianty symulacji: […]

Pokaż ofertę
Komora dymowa do ćwiczeń treningowych strażaków

Komora dymowa do ćwiczeń treningowych strażaków Komora dymowa do ćwiczeń treningowych strażaków – Komora dymowa przeznaczona jest do ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych dla strażaków.   Ćwiczenia w komorze dymowej mają na celu wyrobienie sprawdzenia oraz doskonalenie u ćwiczących umiejętnosci i nawyków w akresie:   – technik pracy w sprzęcie ochrony […]

Pokaż ofertę
Pojazdy ratowniczo - gaśnicze Straży Pożarnej

Pojazdy ratowniczo – gaśnicze Straży Pożarnej przeznaczone są do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych samodzielnie lub współpracując z innym pojazdami pożarniczymi.   Pojazdy ratowniczo – gaśnicze Straży Pożarnej     Pojazdy ratowniczo – gaśnicze Straży Pożarnej     Pojazdy ratowniczo – gaśnicze Straży Pożarnej     Pojazdy ratowniczo – gaśnicze Straży Pożarnej     Pojazdy […]

Pokaż ofertę