Mobilny Trenażer Wąskich Przejść

Mobilny Trenażer Wąskich Przejść

Warunki

Gwarancja

36 miesięcy

W cenie oferty

Koszty uruchomienia

Dostawa

Do 6 miesięcy

Mobilny Trenażer Wąskich Przejść

to urządzenie szkoleniowe umożliwiające naukę poruszania się i doskonalenia umiejętności oraz procedur w trakcie pracy ratownika w pomieszczeniach o bardzo ograniczonej powierzchni.

Szkolenie odbywa się w warunkach ograniczonej widoczności, zadymienia oraz podwyższonej temperatury obrazują wiernie warunki rzeczywistej akcji.

     

System prac

jedna zmiana

Szkolenie

wymagane